1. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“) и LifeChaCha („Компания“, „ние“, „нас“ или „наш“), относно вашия достъп към и използването на уебсайта lifechacha.com, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързано, свързано или свързано по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по собствена преценка, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Моля, уверете се, че проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия Сайт, за да разберете кои Условия се прилагат. Вие ще бъдете обект и ще се считате, че сте запознати и че сте приели промените във всички ревизирани Условия за ползване, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия за ползване.

Предоставената на Сайта информация не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице или образувание в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би противоречало на закон или наредба или което би ни подчинило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава , Съответно тези лица, които изберат достъп до Сайта от други места, го правят по собствена инициатива и носят единствена отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото са приложими местните закони.

Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешение и да бъдат пряко контролирани от своя родител или настойник, за да използват сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да се съгласи с тези Условия за ползване, преди да използвате сайта.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайта е нашата собственост и всички изходни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (колективно „Съдържанието“) и търговските марки, услугата съдържащите се в тях марки (и марки) са собственост или контролиране от нас или лицензирани за нас и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и маркировките се предоставят на Сайта „КАТО Е“ само за Ваша информация и лична употреба. С изключение на изрично предвидените в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта и никакво Съдържание или Маркировки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщени, преиздавани, качени, публикувани, публично показани, кодирани, преведени, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или в противен случай се използва за каквито и да било търговски цели, без изричното ни предварително писмено разрешение.

При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска цел използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в сайта, съдържанието и марките.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Използвайки сайта, вие заявявате и гарантирате, че:

 • (1) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Условия за ползване;
 • (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате, или ако сте непълнолетен, сте получили разрешение от родител да използвате сайта;
 • (3) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин;
 • (4) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел;
 • (5) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е неверна, неточна, не актуална или непълна информация, ние имаме право да спрем или прекратим Вашия акаунт и да откажем всякаква и настояща или бъдеща употреба на Сайта (или която и да е част от него).

4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за друга цел, различна от тази, за която правим Сайта достъпна. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на Сайта, вие се съгласявате да не:

 • Извличайте систематично данни или друго съдържание от Сайта, за да създавате или компилирате, пряко или косвено, колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от нас.
 • Подмамете, измамете или подведете нас и другите потребители, особено при всеки опит за научаване на чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляне, деактивиране или по друг начин пречи на свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и / или Съдържанието, съдържащо се в него.
 • Понижаваме, опетняваме или вредим по друг начин, по наше мнение, на нас и / или на сайта.
 • Използвайте всяка информация, получена от Сайта, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице.
 • Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвайте сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.
 • Участвайте в неоторизирано кадриране или свързване към Сайта.
 • Качете или предайте (или се опитайте да качите или предадете) вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерно използване на главни букви и нежелана поща (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на непрекъснатата употреба и удоволствието на която и да е страна от Сайта или модифицира, уврежда, нарушава, променя или пречи на използването, характеристиките, функциите, експлоатацията или поддръжката на сайта.
 • Участвайте във всяко автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на каквито и да е извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтрийте известието за авторските права или други права на собственост от всяко Съдържание.
  Опит да се представите за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, ясни формати за обмен на графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, „бисквитки“ , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или „pcms“).
 • Намесва се, нарушава или създава неправомерна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
 • Тормозете, досаждате, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
 • Опитайте се да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
 • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Освен в случаите, разрешени от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на всеки от софтуерите, съдържащи или по някакъв начин съставляващи част от Сайта.
 • Освен ако не е резултат от стандартната търсачка или използване на интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.
 • Извършвайте всяко неоторизирано използване на Сайта, включително събиране на потребителски имена и / или имейл адреси на потребители чрез електронни или други средства с цел изпращане на нежелана електронна поща или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшиви претексти.
 • Използвайте сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате сайта и / или съдържанието за всяко начинание, генериращо приходи или търговско предприятие.

5. ГЕНЕРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИНОСИ

Сайтът може да ви покани за чат, да допринесете или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, или да излъчва съдържание и материали на нас или на Сайта, включително, но не само текстове, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (общо „Приноси“).

Приносът може да бъде видян от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всеки принос, който изпращате, може да бъде третиран като неповерителен и непатентован. Когато създавате или правите достъпни каквито и да е приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнение, както и достъпът, изтеглянето или копирането на Вашите приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патента, търговската марка, търговската тайна или морални права на трета страна.
 • Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения за използване и упълномощаване на нас, Сайта и другите потребители на Сайта да използваме вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
 • Вие имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко отделно лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или подобието на всяко такова индивидуално лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволи включването и използването на вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и настоящите Условия за ползване.
 • Вашите приноси не са неверни, неточни или подвеждащи.
 • Вашите приноси не са нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови пощенски съобщения или други форми на приканване.
 • Вашият принос не е нецензурен, неприличен, разпуснат, мръсен, насилствен, тормозен, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприятен (както е определено от нас).
 • Вашите приноси не осмиват, подиграват, принизяват, сплашват или злоупотребяват с никого.
 • Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или класа хора.
 • Вашият принос не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.
 • Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 • Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни.
 • Вашите приноси не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
 • Вашите приноси по друг начин не нарушават и не водят до материал, който нарушава която и да е разпоредба на тези Условия за ползване или приложим закон или наредба.

Всяко използване на Сайта в нарушение на горното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Сайта.

6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Публикувайки вашите приноси в която и да е част от сайта, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да ни предоставяте неограничено, неограничено, неотменимо, постоянно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, изцяло - платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, извадка (в изцяло или частично) и да разпространява такива Приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, и да изготвя производни произведения на или да включва в други произведения, такива Приноси и предоставяне и разрешава сублицензиране на горепосоченото. Използването и разпространението може да става във всеки медиен формат и през всеки медиен канал.

Този лиценз ще се прилага за всяка форма, медия или технология, които вече са известни или разработени по-нататък, и включва използването на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена, логата, и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите вноски и гарантирате, че моралните права не са били утвърдени по друг начин във вашите вноски.

Не отстояваме никаква собственост върху Вашите Приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си участия и всички права върху интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашите вноски. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във Вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Сайта. Вие носите пълна отговорност за Вашите Приноси към Сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква и всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас относно Вашите Приноси.

Ние имаме правото, по наше единствено и абсолютно усмотрение, (1) да редактираме, редактираме или променяме по друг начин всеки Принос; (2) да прекатегоризирате всички Приноси, за да ги поставите на по-подходящи места на Сайта; (3) за предварително отсяване или изтриване на всякакви Приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме вашите приноси.

7. ЛИЦЕНЗ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Използвайте лиценз

Ако осъществите достъп до сайта чрез мобилно приложение, ние ви даваме отменимо, неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да инсталирате и използвате мобилното приложение на безжични електронни устройства, притежавани или контролирани от вас, и да осъществявате достъп и да използвате мобилното приложение на такива устройства стриктно в съответствие с правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване.

Не трябва:

 • (1) освен както е разрешено от приложимото законодателство, декомпилиране, обратно инженерство, разглобяване, опит за извличане на изходния код или дешифриране на приложението;
 • (2) правете каквито и да е модификации, адаптации, подобрения, подобрения, преводи или производни работи от приложението;
 • (3) нарушавате всички приложими закони, правила или разпоредби във връзка с вашия достъп или използване на приложението;
 • (4) да премахнете, промените или скриете всяка бележка за собственост (включително всяка бележка за авторско право или търговска марка), публикувана от нас или от лицензодателите на приложението;
 • (5) да използвате приложението за всяко начинание за генериране на приходи, търговско предприятие или други цели, за които то не е проектирано или предназначено;
 • (6) направи приложението достъпно през мрежа или друга среда, позволяваща достъп или използване от множество устройства или потребители едновременно;
 • (7) да използвате приложението за създаване на продукт, услуга или софтуер, който е, пряко или непряко, конкурентен или по някакъв начин заместител на приложението;
 • (8) да използвате приложението за изпращане на автоматизирани запитвания до всеки уебсайт или за изпращане на непоискани търговски имейли;
 • (9) да използва каквато и да е частна информация или някой от нашите интерфейси или друга наша интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензирането или разпространението на всякакви приложения, аксесоари или устройства за използване с приложението.

Apple и Android устройства

Следните условия се прилагат, когато използвате мобилно приложение, получено или от Apple Store, или от Google Play (всеки „Дистрибутор на приложения“) за достъп до сайта:

 • (1) предоставеният ви лиценз за нашето мобилно приложение е ограничен до непрехвърляем лиценз за използване на приложението на устройство, което използва операционните системи Apple iOS или Android, както е приложимо, и в съответствие с правилата за използване, посочени в приложимите условия на услугата на дистрибутора на приложения;
 • (2) ние сме отговорни за предоставянето на всякакви услуги за поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение, както е посочено в правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащ се в настоящите Условия за ползване или както се изисква по друг начин съгласно приложимото законодателство, и вие потвърждавате, че всеки Разпространителят на приложения няма никакво задължение да предоставя услуги по поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение;
 • (3) в случай на неизправност на мобилното приложение да отговаря на която и да е приложима гаранция, можете да уведомите съответния дистрибутор на приложения, а дистрибуторът на приложения, в съответствие със своите условия и политики, може да възстанови покупната цена, ако има такава, платени за мобилното приложение и до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Разпространителят на приложения няма да има никакви други гаранционни задължения по отношение на мобилното приложение;
 • (4) вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, „поддържаща терористите“ и (ii) не сте в списъка на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни;
 • (5) трябва да спазвате приложимите условия на споразумение на трета страна, когато използвате мобилното приложение, напр. ако имате VoIP приложение, тогава не трябва да нарушавате тяхното споразумение за услуга за безжични данни, когато използвате мобилното приложение;
 • (6) вие потвърждавате и се съгласявате, че Дистрибуторите на приложения са трети страни бенефициенти на правилата и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, и че всеки Дистрибутор на приложения ще има правото (и ще се счита, че е приел право) за прилагане на правилата и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като негова трета страна бенефициент.

8. ИЗПЪЛНЕНИЯ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта („Изпращания“), предоставена ни от вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни цели, търговски или други, без признание или компенсация за вас. С настоящото се отказвате от всички морални права върху подобни Изявления и с настоящото гарантирате, че всички такива Изявления са оригинални от вас или че имате право да изпращате такива Изявления. Вие се съгласявате, че няма да има иск срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на права на собственост във вашите Изявления.

9. УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез сайта) връзки към други уебсайтове („Уеб сайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез сайта, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от сайта, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна.

Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Условия за ползване вече не са приложими. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от сайта, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни предпазите от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това трябва да ни предпазите от каквито и да било загуби, понесени от вас, или щети, причинени на вас, свързани със или произтичащи по някакъв начин от съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

10. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или рекламни банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на сайта, и всички услуги, предоставяни на сайта, или продукти, продавани чрез тези реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и правомощия да поставяте реклами на сайта, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. Ние просто предоставяме място за поставяне на такива реклами и нямаме никакви други отношения с рекламодателите.

11. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Запазваме си правото, но не и задължението, да:

 • (1) да наблюдавате сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване;
 • (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи;
 • (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях;
 • (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи;
 • (5) по друг начин да управляваме сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на сайта.

12. ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТТА

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, публикувана на сайта, която е включена в тези условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Съединените щати. Ако осъществите достъп до Сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Съединените щати, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляте вашите данни до Съединените щати и вие се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в Съединените щати.

13. НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, наличен на или чрез Сайта, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля незабавно да ни уведомите, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Известие“). Копие от вашето известие ще бъде изпратено на лицето, което е публикувало или съхранило материала, адресиран в известието. Моля, имайте предвид, че съгласно приложимото законодателство може да бъдете подведени под отговорност за вреди, ако направите съществени заблуди в известие. По този начин, ако не сте сигурни, че материали, разположени на или свързани към Сайта, нарушават авторските Ви права, първо трябва да помислите за контакт с адвокат.

14. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта.

БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или назаем име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата страна партия. В допълнение към прекратяване или спиране на Вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително без ограничение преследване на граждански, наказателни и съдебни искове.

15. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНЕ

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Ние също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия или част от Сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта.

Не можем да гарантираме, че Сайта ще бъде достъпен по всяко време. Може да изпитаме хардуер, софтуер или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което води до прекъсвания, закъснения или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, ревизираме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин да променяме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на Сайта по време на престой или прекратяване на Сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува, че ни задължава да поддържаме и поддържаме Сайта или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или издания във връзка с него.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и вашето използване на сайта се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата Айова, приложими към споразумения, сключени и изцяло изпълнени в рамките на щата Айова, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на законите.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от вас или от нас (индивидуално „Страна“ и колективно, „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки спор (с изключение на споровете, изрично посочени по-долу) неофициално най-малко 15 дни преди започване на арбитража. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с този договор, включително всеки въпрос относно неговото съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно решен от Международния търговски арбитражен съд към Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Louise, 146) съгласно правилника на този ICAC, който в резултат на позоваването му се счита за част от тази клауза. Броят на арбитрите е __________. Седалището или юридическото място на арбитража е __________. Езикът на производството е __________. Приложимото право на договора е материалното право на __________.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск и (c) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде заведен в предполагаемо представително качество на от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неформални преговори и арбитраж

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициалните преговори и обвързващия арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (c) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на изброените съдилища за юрисдикцията по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

18. КОРЕКЦИИ

На Сайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време, без предизвестие.

19. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, ​​И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО (И МАТЕРИАЛ). 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗВАНО В КАКЪВТО И ДА Е БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА И ЩЕ, ДА НЕ БЪДЕТЕ СТРАНА И ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

20. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

НИКОГА НИ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАТЕЛНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕ ИЗГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ОТ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​ДРУГО И ДА СЕ СМЕ СЪВЕТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ.

21. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) вашите вноски; (2) използване на сайта; (3) нарушение на настоящите Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (5) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта.

Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол на всеки въпрос, за който трябва да ни обезщетите, и вие се съгласявате да си сътрудничите за ваша сметка с нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим за всяко такова искане, действие или производство, което е обект на това обезщетение, след като узнаем за това.

22. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

23. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни комуникации и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

24. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИВЕТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

Ако някое оплакване при нас не е разрешено задоволително, можете да се свържете писмено с Отдела за подпомагане на жалбите на Отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите на адрес 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 или по телефона на ( 800) 952-5210 или (916) 445-1254.

25. РАЗНО

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.