Деца и NFT – има ли нужда едно малко дете от NFT

Има ли нужда едно дете от NFT? Това е въпрос, на който е трудно да се отговори. Вашето дете интересува ли се? Детето ви има ли талант?